FORMULARE – Ordinul Ministrului Muncii nr. 742/2020 ( șomaj tehnic cluburi sportive )

Ordinul Ministrului Muncii nr. 742/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, Partea I. Pentru persoanele care își desfășoară activitatea în baza contractelor de activitate sportivă vor depune structurile sportive cererea semnată; declarația pe propria răspundere semnată; lista sportivilor;
Read More

FORMULARE – Ordinul Ministrului Muncii nr. 741/2020 ( Firmele – Cerere ajutor șomaj, declarație pe proprie răspundere, lista cu angajați)

Ordinul Ministrului Muncii nr. 741/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, Partea I. Documentele necesare, care se depun și se procesează exclusive online sunt: cerere semnată şi datată de reprezentantul legal; declaraţie pe propria răspundere a angajatorului privind
Read More

FORMULARE – Ordinul Ministrului Muncii nr. 740/2020 ( PFA, II, IF, profesii liberale )

Ordinul Ministrului Muncii nr. 740/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, Partea I.  1. Pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF),profesii liberale (PF) cererea semnată; declarația pe propria răspundere semnată; copie CI; extras de
Read More

CUM CALCULӐM ȘOMAJUL TEHNIC ? Exemple de calcul

1. Ce este ȘOMAJUL TEHNIC ? = > măsura pe care angajatorul ( unilateral ) o poate dispune atunci când trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, tehnologic sau structural și decide să reducă și/sau întrerupă temporar activitatea. ( potrivit
Read More

CERTIFICAT DE SITUAȚIE DE URGENȚӐ

1. Reglementare și noțiune art. 12 din Anexa I la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României „ Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19,
Read More

Imposibilitatea fortuitӑ de executare a obligației de cӑtre debitor

1. REGLEMENTARE În contextul imposibilității fortuite de executare, obligația se stinge datorită faptului că debitorul este în imposibilitate absolută de executare a prestației pe care o datorează, din cauză de forță majoră sau, uneori, caz fortuit. Aceastӑ imposibilitatea „fortuită” trebuie obligatoriu să
Read More

!!! UPDATE !!! O.U.G. nr. 29 din 21.03.2020 aduce completӑri – Zile libere pentru pӑrinți ( Legea nr. 19 / 2020 )

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, a intrat în vigoare azi 17.03.2020 1. Cine sunt beneficiarii zilelor libere I. Numai unul din doi părinți poate să beneficieze de
Read More

CUM SӐ ÎȚI MODIFICI DENUMIREA FIRMEI ?

Firma are ca principală funcţie identificarea comerciantului profesionist prin individualizarea lui faţă de alţi comercianţi profesioniști şi are un rol important în atragerea clientelei. Conform Oficiul Registrului Comerțului, o firmă este disponibilă, adică susceptibilă de a fi apropriată de un comerciant profesionist,
Read More