FORMULARE – Ordinul Ministrului Muncii nr. 740/2020 ( PFA, II, IF, profesii liberale )

Ordinul Ministrului Muncii nr. 740/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 31 martie 2020, Partea I. 

1. Pentru persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) și familiale (IF),profesii liberale (PF)

 • cererea semnată;
 • declarația pe propria răspundere semnată;
 • copie CI;
 • extras de cont al PFA,II,IF,PF.

   

1.Cerere

2.Declaratie proprie raspundere

_____________________________

2. Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe

 • cererea semnatӑ;
 • declarația pe propria răspundere semnatӑ ;
 • copie CI;
 • extras de cont al persoanei;
 • copie după un contract de drepturi de autori și drepturi conexe din ultimele 3 luni anterior declanșării stării de urgență;

 

1.Cerere cultura

2.Declaratie cultura

_____________________________

3. Pentru personalul încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege

 • cererea semnatӑ;
 • declarația pe propria răspundere semnatӑ;
 • copie CI;
 • extras de cont al persoanei;

 

1.Cerere

2.Declaratie proprie raspundere

_____________________________

4. Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de munca în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

 • cererea semnatӑ;
 • declarația pe propria răspundere semnatӑ;
 • copie CI;
 • extras de cont al persoanei;

  

1.Cerere

2. Declaratie proprie raspundere

______________________________

Pentru mai multe detalii accesați http://www.mmanpis.ro/