Politica de Confidențialitate a Datelor cu Caracter Personal

Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se aflӑ sub controlul nostru, de aceea S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web.

S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L nu va transmite nici unui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul www.firmetimisoara.ro conform acestei politici de confidențialitate.

Colectarea si procesarea datelor cu caracter personal:

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altӑ persoană. Scopul colectării datelor este transmiterea de comunicații electronice. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vӑ adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugăm să trimiteți un e-mail către office@legalconsultance.ro . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Când vizitați site-ul web al S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al completării unui formular, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.

Când prin intermediul prezentului Site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vӑ contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referӑ în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon) sau ale firmei, adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

CE DATE PRELUCRӐM?

S.C. LEGAL CONSULTANCE S.R.L prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați Site-ul (e.g. când comentați în secțiunea de comentarii), vӑ înregistrați pe pagina noastră, contractați un abonament/serviciu, vă înscrieți în campaniile noastre (și/sau campaniile organizate împreuna cu partenerii noștri), doriți să primiți comunicări comerciale sau să participați la sondajele și chestionarele noastre, sau ne contactați prin orice mijloace de comunicare

De asemenea, utilizăm module cookie si tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. si dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane sӑ utilizeze module cookie. Modul în care utilizam aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.

Așadar, prelucram cu scopurile următoare:
1. Transmiterea de comunicări comerciale, invitații de a participa la concursuri, chestionare sau sondaje
2. Analiza interacțiunii dvs. cu Societatea în vederea furnizării unor oferte personalizate
3. Putem realiza diverse raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora, activitatea de vânzări / prelucrare.
4. Executarea contractului încheiat cu noi
5. Analize și statistici privind funcționarea Site-ului, cookies și tehnologii similare
6. Conectare prin rețelele de socializare
7. Îndeplinirea unor obligații legale

CUI DEZVALUIM DATELE?

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea Serviciilor, inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale (cum ar fi furnizorilor de centre de date, furnizori de servicii de plată pentru diverse facilități de plată, furnizorii de platforme de e-mailing cum ar fi Google Mail), organizarea si desfășurarea concursurilor / promoțiilor noastre (inclusiv atunci când sunt organizate în parteneriat cu alte entități); (ii) daca avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legala sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iii) dacӑ ni se cere sau ni se permite în alt mod sӑ facem acest lucru conform legislație aplicabile.

De asemenea, datele dvs cu caracter personale pot fi dezvăluite terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politici privind Cookies.

CȂT PӐSTRӐM DATELE?

Păstram datele dvs cu caracter personal cȃt este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, dacă sunteți un abonat de-al nostru, datele dvs. caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raporturilor contractuale, plus o perioada minimă de 3 ani de la încetare (cȃt este termenul de prescripție pentru acțiuni în justiție), de asemenea, dacă sunteți câștigător al unui concurs organizat de Societate, putem păstra datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de la data la care a expirat termenul în care premiul ar fi trebuit sa fie revendicat sau de la data la care ați revendicat premiul. Ulterior, anumite date cu caracter personal ar putea fi păstrate pentru o perioada mai lungӑ, pentru scop de arhivare, conform regulilor de arhivare aplicabile.

CE DREPTURI AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANӐ VIZATӐ?

Conform legii, vӑ sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoană vizatӑ:

1. Dreptul de acces puteți obține de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării.
2. Dreptul de a corecta datele puteți ne solicitați modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
3. Dreptul la ștergere puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.
4. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție puteți să vӑ retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea, vӑ puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specificӑ.
5. Restricționare în anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale.
6. Dreptul la portabilitatea datelor în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți sӑ ne solicitați, în condițiile legii, să furnizam datele dvs. într-o formӑ structuratӑ, utilizatӑ frecvent și care poate fi cititӑ în mod automat. Dacӑ ne solicitati acest lucru, putem sӑ transmitem datele dvs. unei alte entități, dacӑ este posibil din punct de vedere tehnic.
7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați cӑ v-au fost încălcate drepturile.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteți contacta la adresa de e-mail office@legalconsultance.ro.